Fields marked with an asterisk * are obligatory!
PERSONAL DATA
NEXT OF KIN INFORMATION
CHILDREN
Too many rows? Just click this little red circle to delete a obsolete line.
DOCUMENTS
Passport *
Seaman's Book *
Too many rows? Just click this little red circle to delete a obsolete line.
SEA SERVICE
Too many rows? Just click this little red circle to delete a obsolete line.
REMARKS
PERSONAL DATA PROTECTION / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z treścią art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zmianami ) niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie , gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych złożonych w firmie Marlow Navigation Gdynia Ltd., ich udostępnianie armatorowi zagranicznemu w ramach działań mających na celu moje zatrudnienie włącznie z informacjami na temat stanu zdrowia i ewentualnych nałogów. Wyrażam ponadto zgodę na udostępnienie moich danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego dla osób poszukujących pracy na statkach, w szczególności wyrażam zgodę na udostępnianie moich referencji w celu zbadania mojej przydatności i kwalifikacji wymaganych przez armatora. Oświadczam, ż poinformowano mnie, iż mam prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania.